Hvem er vi ?

Vi er to friske piger med mange kompetancer, der er opstaret med Sønderkærs private dagpleje, dette har vi valgt at gøre sammen, da vi mener, at 4 øjne og 4 hænder løfter en pasningsopgave bedre.

Vi er begge godt etableret med mænd og hver 3 børn, fra alderen 8-17 år, samt uddannet i omsorgsfaget, kendskab til ergonomi og medicin.

Hjemmet er røgfrit. Vi prioterer udeliv højt i vores dagpleje.

Vi lægger vægt på: Ansvarlighed, omsorg, nærhed, tryghed, tillid og kommunikation.

Dagplejen har Adr på: Sønderkær 217😊 

Christina (tv) og Bettina (th)